Navigácia: Dovolenky podľa krajín: >

Sprievodca svetom cestovania a dovoleniek:


Hovoríme anglicky

Zoznam 100 základných fráz v angličtine pre základnú komunikáciu s ich slovenským prekladom:

 1. Hello! - Ahoj!
 2. Good morning! - Dobré ráno!
 3. How are you? - Ako sa máš?
 4. I'm fine, thank you. - Mám sa dobre, ďakujem.
 5. What is your name? - Ako sa voláš?
 6. My name is [name]. - Volám sa [meno].
 7. Nice to meet you. - Teší ma.
 8. Where are you from? - Odkiaľ si?
 9. I am from [country]. - Som z [krajina].
 10. How old are you? - Koľko máš rokov?
 11. I am [age] years old. - Mám [vek] rokov.
 12. Sorry. - Prepáč.
 13. Thank you. - Ďakujem.
 14. You're welcome. - Nech sa páči.
 15. Yes. - Áno.
 16. No. - Nie.
 17. Excuse me. - Prepáčte.
 18. Where is the bathroom? - Kde je toaleta?
 19. I don't understand. - Nerozumiem.
 20. Can you speak more slowly? - Môžete hovoriť pomalšie?
 21. I need help. - Potrebujem pomoc.
 22. How much does it cost? - Koľko to stojí?
 23. I would like to order food. - Chcel by som si objednať jedlo.
 24. I'm vegetarian. - Som vegetarián.
 25. Can you recommend a good restaurant? - Môžete odporučiť dobrú reštauráciu?
 26. Where can I find a pharmacy? - Kde môžem nájsť lekáreň?
 27. What time is it? - Koľko je hodín?
 28. Can you help me find my hotel? - Môžete mi pomôcť nájsť moje ubytovanie?
 29. I'm lost. - Stratil som sa.
 30. Where is the nearest bus stop? - Kde je najbližšia autobusová zastávka?
 31. How do I get to the airport? - Ako sa dostanem na letisko?
 32. Can you call a taxi for me? - Môžete mi zavolať taxi?
 33. I need a doctor. - Potrebujem doktora.
 34. Is there a hospital nearby? - Je tu v blízkosti nemocnica?
 35. I'm allergic to [something]. - Som alergický na [niečo].
 36. Can you speak English? - Hovoríte po anglicky?
 37. I don't speak Slovak. - Nehovorím po slovensky.
 38. What is this? - Čo je toto?
 39. I don't know. - Neviem.
 40. Can you repeat that, please? - Môžete to zopakovať, prosím?
 41. What is the weather like today? - Ako je dnes počasie?
 42. I like it. - Páči sa mi to.
 43. I don't like it. - Nepáči sa mi to.
 44. Can you recommend any attractions to visit? - Môžete odporučiť nejaké atrakcie na návštevu?
 45. Where can I buy souvenirs? - Kde môžem kúpiť suveníry?
 46. Can you take a photo of me? - Môžete ma odfotiť?
 47. I need a map. - Potrebujem mapu.
 48. Is there Wi-Fi here? - Je tu Wi-Fi?
 49. Can you help me with my luggage? - Môžete mi pomôcť s batožinou?
 50. I would like to rent a car. - Chcel by som si prenajať auto.
 51. Is there a bank nearby? - Je tu v blízkosti banka?
 52. I want to exchange money. - Chcem vymeniť peniaze.
 53. How far is it? - Ako ďaleko je to?
 54. Can you show me on the map? - Môžete mi to ukázať na mape?
 55. Is there a tourist information center? - Je tu turistické informačné centrum?
 56. What is the best time to visit? - Kedy je najlepší čas na návštevu?
 57. I'm here on vacation. - Som tu na dovolenke.
 58. Can you recommend a good beach? - Môžete odporučiť dobrú pláž?
 59. Can I have the menu, please? - Môžem mať jedálny lístok, prosím?
 60. I would like a glass of water. - Chcel by som si dať pohár vody.
 61. The bill, please. - Účet, prosím.
 62. Can I pay by credit card? - Môžem platiť kartou?
 63. Do you accept euros? - Prijímate eurá?
 64. What time does the bus/train leave? - O koľkej odchádza autobus/vlak?
 65. Where is the nearest ATM? - Kde je najbližší bankomat?
 66. Can I try this on? - Môžem si to vyskúšať?
 67. Do you have this in a different size/color? - Máte toto vo inej veľkosti/farbe?
 68. Can you give me a discount? - Môžete mi poskytnúť zľavu?
 69. Can you recommend a good hotel? - Môžete odporučiť dobrý hotel?
 70. Is breakfast included? - Je raňajka zahrnutá?
 71. Can I have extra towels, please? - Môžem mať ďalšie uteráky, prosím?
 72. The room is too hot/cold. - V izbe je príliš teplo/zima.
 73. The shower is not working. - Sprcha nefunguje.
 74. Can I have a wake-up call, please? - Môžete ma zobudiť, prosím?
 75. Is there a swimming pool? - Je tu bazén?
 76. Is there a gym? - Je tu posilňovňa?
 77. Can I use the hotel's Wi-Fi? - Môžem použiť Wi-Fi v hoteli?
 78. Where can I park my car? - Kde môžem zaparkovať auto?
 79. Can you recommend any local dishes? - Môžete odporučiť nejaké miestne jedlá?
 80. Can I have the bill, please? - Môžem mať účet, prosím?
 81. Can you call a taxi for me? - Môžete mi zavolať taxi?
 82. I would like to make a reservation. - Chcel by som si rezervovať.
 83. Is there a table available? - Je tu voľný stôl?
 84. Can I have a glass of wine, please? - Môžem si dať pohár vína, prosím?
 85. What is the specialty of the house? - Aká je špecialita domu?
 86. Can you recommend a good dessert? - Môžete odporučiť dobrý dezert?
 87. Can I have a non-smoking table? - Môžem mať nefajčiarsky stôl?
 88. Where can I find a taxi stand? - Kde môžem nájsť taxistánok?
 89. Can you help me with directions? - Môžete mi pomôcť smerom?
 90. Can you recommend a good sightseeing tour? - Môžete odporučiť dobrú prehliadku?
 91. What is the entrance fee? - Aká je vstupná cena?
 92. Is photography allowed? - Je fotografovanie povolené?
 93. How long does the tour last? - Koľko trvá prehliadka?
 94. Can you recommend any local festivals or events? - Môžete odporučiť nejaké miestne festivaly alebo podujatia?
 95. Can I have a city map, please? - Môžem mať mesto mapu, prosím?
 96. Can you recommend a good shopping area? - Môžete odporučiť dobré nákupné centrum?
 97. What is the best way to get around the city? - Aký je najlepší spôsob, ako sa dostať po meste?
 98. Can you recommend any museums or art galleries? - Môžete odporučiť nejaké múzeá alebo galérie?
 99. Where can I find public transportation? - Kde môžem nájsť verejnú dopravu?
 100. Have a nice day! - Majte pekný deň!

 101. Anglické číslovky

  Zoznam základných anglických čísel od 1 do 1000 s ich slovenským prekladom:

  1. one - jeden
  2. two - dva
  3. three - tri
  4. four - štyri
  5. five - päť
  6. six - šesť
  7. seven - sedem
  8. eight - osem
  9. nine - deväť
  10. ten - desať
  11. eleven - jedenásť
  12. twelve - dvanásť
  13. thirteen - trinásť
  14. fourteen - štrnásť
  15. fifteen - pätnásť
  16. sixteen - šestnásť
  17. seventeen - sedemnásť
  18. eighteen - osemnásť
  19. nineteen - devätnásť
  20. twenty - dvadsať
  21. twenty-one - dvadsaťjeden
  22. twenty-two - dvadsaťdva
  23. twenty-three - dvadsaťtri
  24. twenty-four - dvadsaťštyri
  25. twenty-five - dvadsaťpäť
  26. twenty-six - dvadsaťšesť
  27. twenty-seven - dvadsaťsedem
  28. twenty-eight - dvadsaťosem
  29. twenty-nine - dvadsaťdeväť
  30. thirty - tridsať
  31. thirty-one - tridsaťjeden
  32. thirty-two - tridsaťdva
  33. thirty-three - tridsaťtri
  34. thirty-four - tridsaťštyri
  35. thirty-five - tridsaťpäť
  36. thirty-six - tridsaťšesť
  37. thirty-seven - tridsaťsedem
  38. thirty-eight - tridsaťosem
  39. thirty-nine - tridsaťdeväť
  40. forty - štyridsať
  41. forty-one - štyridsaťjeden
  42. forty-two - štyridsaťdva
  43. forty-three - štyridsaťtri
  44. forty-four - štyridsaťštyri
  45. forty-five - štyridsaťpäť
  46. forty-six - štyridsaťšesť
  47. forty-seven - štyridsaťsedem
  48. forty-eight - štyridsaťosem
  49. forty-nine - štyridsaťdeväť
  50. fifty - päťdesiat
  51. fifty-one - päťdesiatjeden
  52. fifty-two - päťdesiatdva
  53. fifty-three - päťdesiattri
  54. fifty-four - päťdesiatštyri
  55. fifty-five - päťdesiatpäť
  56. fifty-six - päťdesiatšesť
  57. fifty-seven - päťdesiatsedem
  58. fifty-eight - päťdesiatosem
  59. fifty-nine - päťdesiatdeväť
  60. sixty - šesťdesiat
  61. sixty-one - šesťdesiatjeden
  62. sixty-two - šesťdesiatdva
  63. sixty-three - šesťdesiattri
  64. sixty-four - šesťdesiatštyri
  65. sixty-five - šesťdesiatpäť
  66. sixty-six - šesťdesiatšesť
  67. sixty-seven - šesťdesiatsedem
  68. sixty-eight - šesťdesiatosem
  69. sixty-nine - šesťdesiatdeväť
  70. seventy - sedemdesiat
  71. seventy-one - sedemdesiatjeden
  72. seventy-two - sedemdesiatdva
  73. seventy-three - sedemdesiattri
  74. seventy-four - sedemdesiatštyri
  75. seventy-five - sedemdesiatpäť
  76. seventy-six - sedemdesiatšesť
  77. seventy-seven - sedemdesiatsedem
  78. seventy-eight - sedemdesiatosem
  79. seventy-nine - sedemdesiatdeväť
  80. eighty - osemdesiat
  81. eighty-one - osemdesiatjeden
  82. eighty-two - osemdesiatdva
  83. eighty-three - osemdesiattri
  84. eighty-four - osemdesiatštyri
  85. eighty-five - osemdesiatpäť
  86. eighty-six - osemdesiatšesť
  87. eighty-seven - osemdesiatsedem
  88. eighty-eight - osemdesiatosem
  89. eighty-nine - osemdesiatdeväť
  90. ninety - deväťdesiat
  91. ninety-one - deväťdesiatjeden
  92. ninety-two - deväťdesiatdva
  93. ninety-three - deväťdesiattri
  94. ninety-four - deväťdesiatštyri
  95. ninety-five - deväťdesiatpäť
  96. ninety-six - deväťdesiatšesť
  97. ninety-seven - deväťdesiatsedem
  98. ninety-eight - deväťdesiatosem
  99. ninety-nine - deväťdesiatdeväť
  100. one hundred - sto
  101. two hundred - dvesto
  102. three hundred - tristo
  103. four hundred - štyristo
  104. five hundred - päťsto
  105. six hundred - šesťsto
  106. seven hundred - sedemsto
  107. eight hundred - osemsto
  108. nine hundred - deväťsto
  109. one thousand - tisíc

  110. Text vygenerovaný za pomoci ChatGPT modelom vytvorený OpenAI. [Online] Dostupné z: https://openai.com/.